Płatności

Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). 

Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. 

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia. 

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: BZ WBK
Numer rachunku:

PL 13 1090 1362 0000 0001 0522 3608

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.